Vị trí địa lý Việt Nam có những thuận lợi và khó khăn gì ? Ý nghĩa ?

1. Vị trí địa lí nước ta mang đến những thuận lợi và khó khăn gì cho quá trình phát triển kinh tế – xã hội
 
 Thuận lợi:
–          Thuận lợi giao lưu buôn bán, văn hóa với các nước trong khu vực và trên thế giới.
–          Thu hút đầu tư nước ngoài.
–          Nguồn khoáng sản phong phú là cơ sở quan trọng nhất để phát triển công nghiệp.
–          Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa thuận lợi cho sản xuất, sinh hoạt và sự sinh trưởng, phát triển của các loại cây trồng, vạt nuôi…
–          Thuận lợi phát triển tổng hợp kinh tế biển.
–          Sinh vật phong phú, đa dạng về số lượng và chủng loại
Khó khăn:
–          Thiên tai thường xảy ra: Bão, lũ lụt, hạn hán,…vấn đề ANQP diễn biến nhạy cảm.
2.    Nêu ý nghĩa vị trí địa lí nước ta.
a. Ý nghĩa về tự nhiên
–          Nằm hoàn toàn trong vành đai nhiệt đới và chịu ảnh hưởng của khu vực gió mùa Châu Á làm cho thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa. Giáp  biển đông nên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển, thiên nhiên bốn mùa xanh tốt.
–          Nằm ở nơi gặp gỡ của nhiều luồng di cư động thực vật tạo nên sự đa dạng cụa động thực vật.
–          Nằm trên vành đai sinh khoáng châu Á – Thái Bình Dương nên có nhiều tài nguyên khoáng sản.
–          Có sự phân hóa đa dạng về tự nhiên: Phân hóa Bắc – Nam, miền núi và đồng bằng,…

  • Khó khăn: Bão, lũ lụt, hạn hán,…

b.  Ý nghĩa về KT, VH, XH và quốc phòng
Về kinh tế
–          Có nhiều thuận lợi để phát triển cả về giao thong hàng hải, hàng không, đường bộ với các nước trên thế giới.
→ tạo điều kiện thực hiện chính sách mở cửa, hội nhập với các nước trên thế giới.
–          Vùng biển rộng lớn, giàu có, phát triển các ngành kinh tế biển ( khai thác, nuôi trồng, đánh bắt hải sản, giao thông biển, du lịch, …)
Về văn hóa, xã hội
–          Nằm ở nơi giao thoa các nền văn hóa, nên có nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa. Đây cũng là thuận lợi cho nước ta chung sống hòa bình, hợp tác hữu nghị và cùng phát triển với các nước láng giềng và các nước trong khu vực ĐNA.
Về chính trị quốc phòng: Vị trí quân sự đặc biệt quan trọng của vùng ĐNA. Biển Đông có ý nghĩa chiến lược trong công cuộc phát triển và bảo vệ đất nước.

  • Khó khăn: Vừa hợp tác, vừa cạnh tranh quyết liệt trên thị trường thế giới.

3.    Hãy cho biết vai trò của các đảo và quần đảo đối với quá trình phát triển kinh tế nước ta.
–          Phát triển kinh tế đảo và quần đảo là một bộ phận quan trọng không thể tách rời trong chiến lược phát triển kinh tế nước ta.
–          Các đảo và quần đảo là kho tàng về tài nguyên khoáng sản, thủy sản,…
–          Kinh tế đảo và quần đảo góp phần tạo nên sự phong phú về cơ cấu kinh tế, nhất là ngành du lịch biển.
–          Các đảo và quần đảo là nơi trú ngụ an toàn của tàu bè đánh bắt ngoài khơi khi gặp thiên tai.
–          Đặc biệt các đảo và quần đảo có ý nghĩa chiến lược trong bảo vệ an ninh quốc phòng. Các đảo và quần đảo là hệ thống tiền tiêu bảo vệ đất nước, là hệ thống căn cứ để nước ta tiến ra biển và đại dương, khai thác có hiệu quả các nguồn lợi vùng biển.

Leave a Reply