Thế nào là hiện tượng hấp thụ , phát xạ tự phát (phát xạ tự do) ?

loading...

1.Hiện tượng hấp thụ

-Các nhân tử khác nhau có số điện tử khác nhau và số quỹ đạo khác nhau tương ứng các mức năng lượng khác nhau.

-Hiện tượng hấp thụ ánh sáng là quá trình các điện tử ở mức thấp hấp thụ photon và nhảy lên mức năng lượng cao hơn. Hấp thụ luôn làm ánh sáng yếu đi.

 

-Khi chiếu một chùm sáng đơn sắc thì các điện tử ở mức thấp E1 hấp thụ và nhờ có năng lượng này các điện tử này có thể nhảy lên mức E2. Hiện tượng này được gọi là hiện tượng hấp thụ

2.Hiện tượng phát xạ tự do

-Là quá trình xảy ra hoàn toàn ngẫu nhiên, điện tử khi nhảy lên mức kích thích sau một thời gian nhất định.

-Khi trở về mức thấp một năng lượng sẽ được tạo ra dưới dạng nhiệt hoặc ánh sáng.

-Các chuyển mức phát xạ tự do xảy ra ngẫu nhiên và độc lập với nhau, nên photon phát ra tuy có cùng tần số nhưng có pha khác nhau, có hướng khác nhau, có mặt phân cực khác nhau

loading...

Bình luận