Đỉnh núi cao nhất thế giới tên là gì?

loading...

Everest (Nepal) cao 8840 m trên dãy Himalaya. Người ta gọi vùng này là nóc nhà thế giới.

loading...

Bình luận