Home » Archive by category "Y học hạt nhân và kỹ thuật xạ trị"

Tính thông lượng bức xạ!

Ø=Q/4πr2 Tính thông lượng gama tại khoảng cách 1m từ nguồn Co_60 có hoạt độ 0,1TBq, Co_60 phát ra 2 tia γ trên 1 lần...