Home » Archive by category "Xử lý ảnh Matlab"

Độ phân giải của ảnh là gì ?

Độ phân giải (Resolution) của ảnh là mật độ điểm ảnh được ấn định trên một ảnh số được hiển thị. Khoảng cách giữa các...

Mức xám của ảnh là gì ?

Mỗi Pixel (điểm ảnh) có hai đặc trưng cơ bản là vị trí (x, y) của điểm ảnh và mức xám của nó. Mức xám...

Histogram của ảnh là gì ?

Lược đồ xám hay Histogram của 1 ảnh có L mức xám khác nhau, là 1 hàm rời rạc và có biểu thức đc biểu...