Home » Archive by category "Uncategorized"

Âm khí phát sốt, ho khan!

Ngọc trúc vị ngọt tinh bình, vào phế, vị tiêu đờm nhuận táo, dưỡng âm, sinh tàn dịch, dùng 8-16g phối hợp với các vị...