Home » Archive by category "Thiết kế mạch"

Hàm logic NAND – Hàm và đảo

Sự kết hợp của 2 phép toán NOT và AND được gọi là phép toán NAND. Phương trình : Phương trình hàm NAND với các...