Một số mạch ổn áp một chiều!

Khái niệm:

Là 1 mạch tạo ra được điện áp đầu ra luôn không đổi hoặc thay đổi trong giới hạn cho phép khi điện áp đầu vào thay đổi hoặc tải thay đổi.

Phân loại: có hai loại
– Mạch ổn áp một chiều kiểu tham số
– Mạch ổn áp kiểu bù:có hai loại:

ổn áp bù tuyến tính
ổn áp bù kiểu xung.

1.Mạch ổn áp một chiều kiểu tham số.

Nguyên lí hoạt động:

Khi U1 có giá trị vượt quá điện áp đánh thủng của diot →U1>UĐ ngược. →Dòng I0 sẽ đi qua đi ốt và chở về nguồn →diot được thông ngược. điện áp U2 luôn ở một giá trị xác định không vượt quá giá trị điện áp đánh
thủng của diot zener

Khi U1 thay đổi dòng điện I qua điện trở R cũng thay đổi tương ứng. Do đó điện áp đầu ra U2 sẽ giữ không đổi.

Khi dòng tải It tăng thì dòng qua đi ốt giảm → dòng I1 luôn luôn không đổi Nếu U1 không đổi thì U2 cũng không đổi.

Ưu điểm: của mạch ổn áp loại này là:sơ đồ mạch đơn giản, dễ lắp đặt và giá thành rẻ.
Nhược điểm: chất lượng điện không tốt, độ tin cậy không cao.
2.Mạch ổn áp kiểu bù.
a.Bù tuyến tính song song.

Nguyên lí hoạt động:

Điện áp đầu ra U2 được so sánh với suất điện động chuẩn Ech. . sai lệch được đưa vào khối so sánh Y và được khối này khuyếch đại sai lệch đó.

U2 – Ech = U ( U được đưa vào khối Y khuyếch đại )

Tín hiệu sai lẹch đó được đưa vào khối điều chỉnh D để thay đổi dòng Id

Trong đó D là khối điều chỉnh, Ech là khối tạo suất điện động chuẩn ,Y là khối so sánh

b.Bù tuyến tính nối tiếp.

Trong đó D là khối điều chỉnh, Ech là khối tạo suất điện động chuẩn ,Y là khối so sánh .
Nguyên lý hoạt động:

Dựa trên sự biến đổi điện trơ trong chủa khối điều chỉnh D theo sai lệch giữa U2 và Ech. Vì một lí do nào đó U1 thay đổi kéo theo U2 thay đổi, qua mạch so sánh và qua bộ khuyếch đại Y tín hiệu sai lệch sẽ tác động vào khối điều chỉnh D làm cho điện trở trong của khối điều chỉnh thay đổi theo hướng điện áp điều chỉnh Udc tren khối sẽ bù lại sự thay đổi của U1 làm điện áp đầu ra U2 trở lại ổn định.

Mạch ổn áp một chiều kiểu bù cho điện áp ra có chất lượng cao hơn, có thể thay đổi điện áp đầu ra bằng cách thay đổi Ech.

Tuy nhiên mạch điện ổn áp kiểu bù lại có một nhược điểm lớn là phải có bảo vệ quá tải và ngắn mạch khối điều chỉnh D.