Home » Archive by category "Mạng máy tính"

Mạng diện rộng là gì ?

Mạng diện rộng được biết đến là loại mạng máy tính bao phủ một vùng địa lý rộng lớn. Một cách điển hình, một WAN...

Kiến trúc giao thức TCP/IP

Hai kiến trúc giao thức được cung cấp những vấn đề cơ bản cho sự phát triển các chuẩn truyền thông đó là : bộ giao...

Mạng cục bộ là gì ?

LAN (Local Area Network) – Mạng cục bộ, kết nối các máy tính trong một khu vực bán kính hẹp thông thường khoảng vài trǎm...

Tìm hiểu về mạng NGN

1.Sự ra đời của mạng NGN Mạng PSTN của VNPT đã được xây dựng và phát triển khá toàn diện, cung cấp dịch vụ thoại...