TÌm hiểu về cuộn cảm ! Công dụng , cấu tạo và nguyên lý hoạt động của cuộn cảm

1.Khái niệm

• Cuộn cảm là phần tử sinh ra hiện tượng tự cảm khi có dòng điện biến thiên chạy qua nó. Khi dòng điện qua cuộn cảm biến thiên sẽ tạo ra từ thông thay đổi và một sức điện từ được cảm ứng ngay trong cuộn cảm hoặc có thể cảm ứng một sức điện từ sang cuộn cảm kề cận với nó.

• Mức độ cảm ứng trong mỗi trường hợp phụ thuộc vào độ tự cảm của cuộn cảm hoặc sự hỗ cảm giữa hai cuộn cảm. Các cuộn cảm được cấu trúc để có giá trị độ cảm ứng xác định.

• Cuộn cảm cũng có thể đấu nối tiếp hoặc song song. Ngay cả một đoạndây dẫn ngắn nhất cũng có sự cảm ứng.

2. Ký hiệu và một số hình ảnh của cuộn cảm
3.Các tham số kỹ thuật đặc trưng của cuộn cảm
a, Độ tự cảm (L)