Các biện pháp tránh hiện tượng aliasing trong siêu âm doppler xung

+ Chuyển đường 0 xuống thấp, bỏ các phần số âm để làm tăng thêm các tần số dương trên đường 0

       + Giảm ∆F bằng cách giảm tần số phát (chọn đầu dò có tần số thấp), hay tăng 0 để giảm Cos 0 tuy nhiên góc 0 phải luôn nhỏ hơn 60 độ để giảm sai số
      + Giảm độ sâu (d) bằng cách ép bệnh nhân để tăng PRF
      + Sử dụng máy có tần số PRF cao. Với tiến bộ khoa học kĩ thuật, người ta đã chế tạo được các máy siêu âm Doppler có PRF cao bằng cách phát đi và thu về nhiều lần tín hiệu siêu âm trong thời gian chùm sóng âm đi tới vật và quay trở lại, nhưng không phải máy siêu âm Doppler nào cũng có khả năng này