Cấu tạo và nguyên lý làm việc của cảm biến tiệm cận siêu âm!

1.Cấu tạo :

2.Nguên lý hoạt động:

Sử dụng bộ chuyển đổi đóng vai trò vừa là bộ phát vừa là bộ thu sóng âm. Bộ chuyển đổi có thể đặt trên đỉnh của bình chứa. Sóng âm dạng xung phát ra từ bộ chuyển đổi đến bề mặt chất lưu sẽ bị phản xạ trở lại và được bộ chuyển đổi thu nhận để biến thành tín hiệu điện. Khoảng thời gian   từ thời điểm phát xung đến thời điểm thu sóng phản xạ sẽ tỉ lệ với khoảng cách từ bộ chuyển đổi đến bề mặt chất lưu. Như vậy, qua   có thể để đánh giá được mức của chất lưu trong bình chứa.

3.Ưu điểm của cảm biến tiệm cận siêu âm:

  • Vùng cảm biến rộng khoảng cách phát hiện vật thể có thể lên đến vài m.
  • Có thể dùng để xác định các vật thể có màu sắc và vật liệu khó phân biệt.
  • Có thể phát hiện được vật thể trong suốt ( vật liệu thủy tinh ).
  • Có thể làm việc trong một môi trường dơ và bụi.

4.Nhược điểm của cảm biến tiệm cận siêu âm:

  • Cảm biến siêu âm có giá thành rất cao, không kinh tế.
  • Cảm ứng siêu âm phản ứng tín hiệu chậm hơn các dạng cảm biến khác.
  • Tần số chuyển mạch từ 1 đến 125 HZ.