Cấu tạo và nguyên lý của cảm biến điện dung

1.Cấu tao 

Đầu phát hiện trong cảm biến điện dung là một bản cực của tụ điện

Mạch dao động có nhiệm vụ tạo ra dao động điện từ tần số radio.

Mạch phát hiện mức dùng để so sánh biên độ của mạch dao động.

Mạch ngõ ra dùng để tạo mức logic cho tín hiệu ngõ ra của cảm biến.

2. Nguyên lý phát hiện đối tượng của cảm biến điện dung

Khi mục tiêu cần phát hiện di chuyển đến gần đầu phát hiện của cảm biến sẽ làm điện dung của tụ điện C thay đổi (Cấu tạo bởi 1 bản cực là bề mặt đầu thu và bản cực còn lại chính là đối tượng cần phát hiện). Khi điện dung của tụ điện thay đổi thì mạch dao động sẽ tạo ra tín hiệu dao động. Khi tín hiệu dao động có biên độ lớn hơn một ngưỡng đặt trước thì mạch phát hiện mức sẽ điều khiển mạch ra ở trạng thái ON. Khi đối tượng ở xa cảm biến, biên độ tín hiệu ở mạch dao động sẽ nhỏ, mạch phát hiện mức sẽ điều khiển mạch ra ở trạng thái OFF.

3.Ứng dụng trong y sinh dựa trên nguyên lý cảm biến diện dung

Chế tạo cảm biến áp suất dựa trên nguyên lý diện dung được ứng dụng để đo huyết áp.

– Cảm biến điện dung Micrô được sử dụng trong sinh lý học để xác định âm thanh tim.

– Cảm biến điện dung sử dụng nguyên lý phát hiện tia hồng ngoại ứng dụng để tạo ra thiết bị phân tích khí CO2.

– Ứng dụng phương pháp điện dung thay đổi để đo thể tích tâm thu trong bơm máu kiểu màng ngăn được…

Leave a Reply