Home » Kiến trúc máy tính » Cách biến đổi từ nhị phân thành thập lục phân!

Cách biến đổi từ nhị phân thành thập lục phân!

 

Để biến đổi một số nhị phân thành số thập lục phân tương đương thì chỉ cần gộp lại thành từng nhóm gồm 4 bit nhị phân, bắt  đầu từ dấu chấm nhị phân.

          Ví dụ: Biến đổi số nhị phân (1111101000010000)2 thành thập lục phân.

                   1111    1010   0001   0000

                     F          A       1         0   Số thập lục phân: (FA10)16.

loading...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*