Các yếu tố dẫn đến sự hình thành nhà nước đầu tiên Việt Nam

1.Yếu tố kinh tế
 

Khi bước vào giai đoạn đồ đồng, kinh tế bắt đầu phát triển. Với điều kiện tự nhiên thuận lợi: nhiều sông, nhiều đồng bằng, khí hậu nhiệt đới gió mùa… đã làm cho kinh tế nông nghiệp vươn lên đóng vai trò chủ đạo.

Các ngành kinh tế khác tiếp tục phát triển như:

  • Săn bắt, hái lượm vẫn tiếp tục được duy trì, vẫn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động tìm kiếm nguồn thức ăn cho con người.
  • Trồng trọt và chăn nuôi cũng ngày càng phát triển cùng với sự phát triển của các ngành nghề khác góp phần làm tăng thêm năng suất lao động cho xã hội.
  • Thủ công nghiệp có nhiều chuyển biến mạnh mẽ.
  • Hoạt động trao đổi, mua bán các sản phẩm làm ra ngày càng gia tăng thúc đẩy sự phát triển của thương nghiệp.

Kinh tế có nhiều bước chuyển biến sâu sắc, sản phẩm lao động làm ra ngày càng nhiều, nhu cầu tư hữu bắt đầu xuất hiện, từ đó làm thay đổi bộ mặt của xã hội.

2.Yếu tố xã hội

Về hôn nhân – gia đình:

 Sự xuất hiện của các gia đình nhỏ làm cho quan hệ huyết thống trở nên lỏng lẻo, là cơ sở để làm thay đổi tổ chức của xã hội, phá vỡ tính khép kín vốn thuộc đặc trưng cơ bản của công xã thị tộc.

Về tổ chức xã hội:

Công xã nông thôn thay thế cho công xã thị tộc. Sự tan rã của công xã thị tộc như là một quy luật tất yếu khi mà những điều kiện tiên quyết cho sự tồn tại của nó không còn.

Về sự phân hóa xã hội

Xã hội phân chia thành 3 tầng lớp khác nhau: tầng lớp quý tộc, tầng lớp nông dân tự do, tầng lớp nô tì.

Thời đại Hùng Vương mâu thuẫn diễn ra chậm chạp, xã hội phân hóa ngày càng sâu sắc hơn. Tuy nhiên, cho đến cuối thời đại Hùng Vương mâu thuẫn vẫn chưa đến mức gay gắt không thể điều hòa được.

3.Yếu tố trị thủy và chống ngoại xâm

Với đặc thù kinh tế nông nghiệp giữ vai trò chủ đạo, nhu cầu trị thủy – thủy lợi trở thành vô cùng cấp thiết, cần phải được tiến hành thường xuyên.

Chiến tranh giữa các thị tộc, bộ lạc diễn ra ngày càng mạnh mẽ do nhu cầu thôn tính lẫn nhau. Ngoài ra, sự đe dọa xâm lược từ bên ngoài của quốc gia khác cũng rất lớn. Do đó, đòi hỏi sự tập trung sức mạnh và sự đoàn kết của con người.

Hai yếu tố trên đòi hỏi một tổ chức quản lý mới đồ sộ hơn xuất hiện. Lúc ban đầu tổ chức này chỉ mang tính chất xã hội, xuất phát từ lợi ích của cả cộng đồng, nhưng dần dần với thời gian nó trở thành công cụ của những người được giao phó chức năng quản lý, trở thành bộ máy mang tính quyền lực, được đảm bảo bằng sức mạnh cưỡng chế và nhà nước ra đời.

Leave a Reply