Latest Posts

Khái niệm Hệ thập lục phân!

  Các hệ máy tính hiện đại thường dùng một hệ đếm khác là hệ thập lục phân. Hệ thập lục phân là hệ đếm...